top of page

BRANDSIKRING I AAB 33

Vi er nu kommet til sikring af blok 8 & 9

Når de er afsluttet burde det hele være brandsikret og skal efterfølgende eftergås

Vejarbejde i AAB 33

Arbejdet på Magistervej

Vi er nu kommet til stikvejene, Postholdervej, Bomsluttervej og rundt om Rosenhaven. Entreprenøren forventer at være færdig slut juli 2024

KLIK her for at se oversigtskort

Der kommer cykel oprydning i følgende blokke

1 - 4 - 5 - 6

Der vil i den kommende tid bliver ryddet op i gamle cykler i kælderen, slut ca. 01-09-2024

---------------

KABELBRUD i AAB 33

Entreprenøren har nu for 4 gang klippet vores internet og TV kabler. Denne gang ud for Magistervej 56 så alle beboerer på Magistervej 44 - 68 er berørte

TV signalet skulle være tilbage, men internettet er først klar 1 juli

Ryk evt. jeres udbyder for signal, så går det nogen gange hurtigere

København 26-06-2024 kl. 08:00

VELKOMMEN

TIL AAB - AFDELING 33

 

Vores hjemmeside er opbygget for at hjælpe med de fleste spørgsmål, uanset om du er beboer i afdelingen eller måske kommende nytilflytter og vil vide hvad der sker i afdelingen.

 

Skulle det hænde at der alligevel er ubesvaret spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller ved at skrive til os.

Alle drifts spørgsmål bedes sendes til afd33@aab.dk

OBS - OBS - OBS

Bemærk at de forskellige container i et stykke tid vil stå forskellige steder grunden arbejde med renderne.

Vi håber alle vil fortsætte med at sortere alle ting selv om det er lidt mere besværligt.

 

OBS - OBS - OBS

Der skal renses varmeveksler og varmtvands beholder

Torsdag d. 4 juli &  Fredag d. 5 juli

mellem kl. 08:00 & 14:00

Det er vigtigt at man ikke åbner for det varme vand Torsdag  mellem 08:00 & 14:00

-----------------------

Ejendomskontoret holder lukket tirsdag mellem 17 & 18

fra 1. Juli til og med 30. Juli

AAB AFDELING 33:

 

Website:

AAB's hovedkontor

Afdeling 33

 

Telefon: 

+45 43 33 66 64

Mandag - Onsdag - Torsdag - Fredag 08:30 - 09:30

Personligt fremmøde:

Mandag - Onsdag - Torsdag - Fredag

07:30 - 08:30

Tirsdag 17:00 - 18:00

 

Email: 

Kontakt til Ejendomskontoret:

afd33@aab.dk

Kontakt til Bestyrelsen:

AAB-Afdeling33@aab.dk

Social links:

Beboer app.  KLIK HER

  • AAB_logo_small.png
  • Facebook App Icon
Nord Vest.PNG

KONTAKT POLITIET: Hvis du har haft en ubehagelig oplevelse,
som du mener at politiet har behov for at kende til:    klik her

Hvis man opdager folk med våben ringer man 114 med det samme.

 

 

                             

                                      

Akut Skadeservice 

BELFOR 

tlf. 5856 8355

BRANDMELDER 

Vi har desværre ofte  problemer med en eller flere  brandmelder på trappen, der begynder at bippe.

Når den bipper er det tegn på at der skal skiftes batteri, hvilket man meget gerne må melde til ejendomskontoret.

Røgmelderen virker alligevel da den er tilsluttet el-nettet.

Hvis de begynder at hyle er det en anden ting, her skal man først sikre sig at der ikke er røg/brand i opgangen, hvis ikke kan man tage en stige og kravle op til røgmelderen og dreje den af forsigtigt og lægge den på trappen og så skrive til ejendomskontoret hvad der er sket og hvor problemet er.

Røgalarmen vil kunne detektere og give alarm, hvis den udsættes for støv, vanddamp eller anden form for partikler.

Låse & nøgler

Der har været en del forvirring med hensyn til låse og nøgler i lejemålet.

I  henhold til lejeloven §20 står der følgende:

Du har som lejer pligt til i lejeperioden at sørge for vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler. 

VIGTIGT FRA KONTORET

Brandsikring på alle lofter

Der skal foretages sikring af vores brandkarme, hvorfor en del personer vil blive bedt om at tømme deres loftsrum for en kort periode.

Vær opmærksom på den varsling der evt. kommer i din postkasse

Brugermanuel til de nye dørtelefoner KLIK

--------------------------------------------------------

Når du skriver til Ejendomskontoret

Send gerne mail på afd33@aab.dk , men helst via denne hjemmeside under KONTAKT OS

AAB henstiller til at man benytter den APP der er lavet til formålet.

---------------------------------------------------------------

 

P-Licens/ Q-Park til AAB 33

Hvis du ønsker at parkerer din bil på stikvejene, skal du tilmelde Din bil på ejendomskontoret.

Bemærk at det kun drejer sig om  følgende veje:

Postholdervej

Bomsluttervej

Ridefogedvej

Toldskrivervej

resten af vejene er kommunale.

Man kan kun tilmelde biler der er registreret på adressen, en pr. husstand og ikke biler på gule plader.

02-10-2019

NYT FRA BESTYRELSE

Vedr. fodring af fugle

Bestyrelsen beder ALLE om at stoppe fodring af fugle, da afdelingen er meget generet af fugle der bosætter sig på altaner og markiser

Hvis man ringer til politiet og gør opmærksom på uønskede personer bedes man henvise til denne blanket

Alle vores video kameraer er klar igen, hvis Du ser nogen der prøver at ødelægge dem, så ring straks til politiet.

6155-2143 eller 114

---------------------------------------------

MEGET VIGTIGT...!

I henhold til brandvedtægten og afdelingens husorden, er det ikke tilladt at have noget stående uden foran ens hoveddør.

Det er heller ikke tilladt at stille ting på reposer, tørreloft eller gangen på loftet.

Vi er blevet pålagt fra AAB at fjerne alt hvad der måtte stå uden for de enkelte hoveddøre.

Dette skal ses i lyset at den store brand der var på Godthåbsvej og andre store brande.

bottom of page