top of page

BRANDSIKRING I AAB 33

Der skal tømmes loftsrum på udvalgte steder i forbindelse med brandsikring

Beboerne får en 6 ugers varsling

Vejarbejde på Magistervej 44 - 68

Magistervej bliver spærret yderligere 

Der skal laves nye kantzoner hvor vi har rendesten, så alt vand kan ledes den rette vej, men dette betyder desværre at der vil forsvinde p-pladser over en længere tid.

Det gælder fra Magistervej 44 til 68 i begge sider, vi vil dog sikre at der er gennemkørsel

KLIK her for at se oversigtskort

VELKOMMEN

TIL AAB - AFDELING 33

 

Vores hjemmeside er opbygget for at hjælpe med de fleste spørgsmål, uanset om du er beboer i afdelingen eller måske kommende nytilflytter og vil vide hvad der sker i afdelingen.

 

Skulle det hænde at der alligevel er ubesvaret spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller ved at skrive til os.

Alle drifts spørgsmål bedes sendes til afd33@aab.dk

Råderets køkken i AAB 33

Så har vi nået max antal råderetskøkkener hos beboere for 2023, det er stadig muligt at blive skrevet op og så bliver man tilbudt alt efter hvornår man er skrevet op, men vi kan ikke sige noget om hvornår det bliver.

Kbh. 07-11-2023

OBS - OBS - OBS

Bestyrelsen kommer forbi ejendomskontoret med lidt varmt til halsen.

Kom og få en kop kaffe eller et glas gløgg og en snak med bestyrelsen om hvad der sker i afdelingen

Tirsdag d. 05-12 kl. 17 - 18

🧑‍🎄🧑‍🎄🧑‍🎄🧑‍🎄🧑‍🎄🧑‍🎄🧑‍🎄​

AAB AFDELING 33:

 

Website:

AAB's hovedkontor

Afdeling 33

 

Telefon: 

+45 43 33 66 64

Mandag - Onsdag - Torsdag - Fredag 08:30 - 09:30

Personligt fremmøde:

Mandag - Onsdag - Torsdag - Fredag

07:30 - 08:30

Tirsdag 17:00 - 18:00

 

Email: 

Kontakt til Ejendomskontoret:

afd33@aab.dk

Kontakt til Bestyrelsen:

AAB-Afdeling33@aab.dk

Social links:

Beboer app.  KLIK HER

  • AAB_logo_small.png
  • Facebook App Icon

KONTAKT POLITIET: Hvis du har haft en ubehagelig oplevelse,
som du mener at politiet har behov for at kende til:    klik her

Hvis man opdager folk med våben ringer man 114 med det samme.

 

 

                               OBS - OBS - OBS

2 nye Barnevognsrum

Der er blevet etableret 2 nye barnevognsrum, det ene i blok 9 under Magistervej 21 i blok 9 og det andet under Bomsluttervej 4 i blok 3.

Disse rum er med briksystem og der vil bliver udstedt tilladelser til et begrænset antal barnevogne i begge rum.

Man kan henvende sig på ejendomskontoret , hvis dette skulle have interesse.

                                      

Nord Vest.PNG

Akut Skadeservice 

BELFOR 

tlf. 5856 8355

BRANDMELDER 

Vi har desværre ofte  problemer med en eller flere  brandmelder på trappen, der begynder at bippe.

Når den bipper er det tegn på at der skal skiftes batteri, hvilket man meget gerne må melde til ejendomskontoret.

Røgmelderen virker alligevel da den er tilsluttet el-nettet.

Hvis de begynder at hyle er det en anden ting, her skal man først sikre sig at der ikke er røg/brand i opgangen, hvis ikke kan man tage en stige og kravle op til røgmelderen og dreje den af forsigtigt og lægge den på trappen og så skrive til ejendomskontoret hvad der er sket og hvor problemet er.

Røgalarmen vil kunne detektere og give alarm, hvis den udsættes for støv, vanddamp eller anden form for partikler.

Låse & nøgler

Der har været en del forvirring med hensyn til låse og nøgler i lejemålet.

I  henhold til lejeloven §20 står der følgende:

Du har som lejer pligt til i lejeperioden at sørge for vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler. 

Dette betyder  at hvis låsen ikke virker eller nøglen knækker, er det dig som lejer, der skal betale for en udskiftning eller reparation.

Man kan altid kontakte ejendomskontoret i åbningstiden og vi vil komme op og se på låsetøjet og mulighed for at afhjælpe problemet

VIGTIGT FRA KONTORET

 

Brandsikring på alle lofter

Der skal foretages sikring af vores brandkarme, hvorfor en del personer vil blive bedt om at tømme deres loftsrum for en kort periode.

Vær opmærksom på den varsling der evt. kommer i din postkasse

Brugermanuel til de nye dørtelefoner KLIK

--------------------------------------------------------

Når du skriver til Ejendomskontoret

Send gerne mail på afd33@aab.dk , men helst via denne hjemmeside under KONTAKT OS

AAB henstiller til at man benytter den APP der er lavet til formålet.

---------------------------------------------------------------

 

P-Licens/ Q-Park til AAB 33

Hvis du ønsker at parkerer din bil på stikvejene, skal du tilmelde Din bil på ejendomskontoret.

Bemærk at det kun drejer sig om  følgende veje:

Postholdervej

Bomsluttervej

Ridefogedvej

Toldskrivervej

resten af vejene er kommunale.

Man kan kun tilmelde biler der er registreret på adressen, en pr. husstand og ikke biler på gule plader.

02-10-2019

NYT FRA BESTYRELSE

Vedr. fodring af fugle

Bestyrelsen beder ALLE om at stoppe fodring af fugle, da afdelingen er meget generet af fugle der bosætter sig på altaner og markiser

Hvis man ringer til politiet og gør opmærksom på uønskede personer bedes man henvise til denne blanket

Alle vores video kameraer er klar igen, hvis Du ser nogen der prøver at ødelægge dem, så ring straks til politiet.

6155-2143 eller 114

---------------------------------------------

MEGET VIGTIGT...!

I henhold til brandvedtægten og afdelingens husorden, er det ikke tilladt at have noget stående uden foran ens hoveddør.

Det er heller ikke tilladt at stille ting på reposer, tørreloft eller gangen på loftet.

Vi er blevet pålagt fra AAB at fjerne alt hvad der måtte stå uden for de enkelte hoveddøre.

Dette skal ses i lyset at den store brand der var på Godthåbsvej og andre store brande.

bottom of page