top of page

BEBOER SIDEN​

HUSORDEN

Gældende fra 2014

 

Alle afdelinger i Boligforeningen AAB skal have en husorden, som udgør regelsættet for afdelingens beboere. AAB har en standard-husorden, som mange boligafdelinger har valgt at følge, men det er også muligt at udarbejde en lokal husorden for afdelingen.


Tip: Vi har i afdeling 33 en lokal husorden udarbejdet og godkendt af beboerne i afdelingen på afdelingsmødet og er derfor et udtryk for, hvordan vi som beboerne gerne vil bo sammen.

 

HENT SKEMA TIL BRUG VED KLAGE OVER OVERTRÆDELSE AF HUSORDEN - HER


 
INDEKLIMA

Gældende fra 2014

Vi ved af erfaring, at du får problemer med mug og lignende, hvis udluftningen blokeres. Det er derfor vigtigt at udsugningen fungerer ordentligt døgnet rundt. Prøv med et stykke papir, om den mekaniske ventilation på badeværelset og i køkken suger stærkt nok, det gøres ved at holde et stykke A4 papir oppe ved udsugningen. Hvis papiret ikke kan holde af sig selv skal du henvende dig på afdelingskontoret.


Tip: Sparer du på varmen, kan du få problemer med fugt, skimmelsvampe og mug.

 

HENT NYESTE FOLDER FRA VELFÆRDSMINISTERIET - OM INDEKLIMA I ALMEN BOLIGER - HER


 
VEJLEDNING I AFFALDSHÅNDTERING

Gældende fra 2014

Affald skal afleveres i de dertil indrettede containere efter afdelingens nærmere fastsatte regler.

Bolig, have, altan og fællesarealer må ikke benyttes til opmagasinering af affald.

Husk altid at lukke låget til både affaldsskakt og affaldscontainer af hensyn til lugt og skadedyr. Skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind i f.eks. aviser. Flasker, glas, papir, aviser, pap og dåser skal sorteres i de opstillede containere.  Læs mere - klik på knappen her under


Link til: København Kommunes affaldsservice 

Spørgsmål og svar: Spørgsmål vedr. affaldsservicen (kræver Adobe PDF reader - klik her for at hente)

LÆS MERE
bottom of page