top of page

DEN PARLAMENTARISKE BESTYRELSE

Den parlamentariske bestyrelse, vælges hvert år på afdelingens generalforsamling.

Her kan du se fornavnet på de valgte.

Der vil være et bestyrelsesmedlem tilstede i åbningstiden på ejendoms kontoret, hver 1. tirsdag fra 17:00 til 18:00, undtaget i Juli måned

 

Formand                     :  Hanne  

Bestyrelsesmedlem :  Brix              
Bestyrelsesmedlem :  Eva

Bestyrelsesmedlem :  Mathias

Bestyrelsesmedlem :  Christina  
1. suppleant               :  Anna  
2. suppleant               :  

                                

DIN AFDELINGSBESTYRELSE

 

Boligforeningen AAB’s grundtanke er, at beboerne selv træffer de beslutninger, der angår forholdene i afdelingen. I afdeling 33 har vi en parlamentarisk bestyrelse, som er ansvarlig for økonomi, og som desuden kan sætte forskellige initiativer og aktiviteter i gang.

Den daglig drift står ejendomskontoret for, og det er ansvarlig over for AAB-Drift på hovedkontoret på Svend Aukens Plads, hvor en driftsinspektør er ejendomsfunktionærernes arbejdsgiver.

Afdelingsbestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde og består af en formand, 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. De er alle valgt for en periode på 2 år ad gangen, undtaget den ene suppelant, der vælges for et år. Du kan selv blive medlem af bestyrelsen ved at stille op og blive valgt på afdelingsmødet.

Afdelingsmødet er for alle beboerne og afholdes 1 gang årligt. Her diskuterer og vedtager vi bestyrelsens forslag til budget og godkender regnskabet. På mødet behandler vi også forskellige forslag, som beboere har stillet. Alle beboeren har ret til at stille forslag, som der skal stemmes om. Den eneste betingelse er, at man begrunder, hvorfor man ønsker forslaget vedtaget.

Som medlem af afdelingsbestyrelsen får du primært et politisk ansvar. Du er med til at foreslå store ting, så som at arbejde for, at afdelingen gennemfører en helhedsplan, hvor hele afdelingen bliver renoveret. Og du kan foreslå små ting, så som at oprette en grillplads ved en af legepladserne. Nogle forslag – især omkostningstunge, som kræver huslejeforhøjelser – skal der stemmes om på et afdelingsmøde, mens mindre omkostningskrævende forslag kan godkendes af bestyrelsen alene.

Som bestyrelsesmedlem er du med til at sørge for, at alle beboere bliver hørt, og at beslutninger bliver truffet, så afdelingen bliver et godt sted at bo. På den måde er bestyrelsesarbejdet meningsfuldt. 

Ud over at være et ansvarsfuldt og udfordrende hverv, er det også sjovt at sidde i afdelingsbestyrelsen. Du lærer beboerne i afdelingen at kende, er med til at sætte ting i gang og bliver kontaktled mellem beboere, ejendomskontoret og Hovedkontoret på Svend Aukens Plads.

 

Overvejer du at stille op til afdelingsbestyrelsen?

Så læs fire nyvalgte bestyrelsesmedlemmers fortællinger om det sjove og det svære i bestyrelsesarbejdet:” klik her

 

bottom of page