top of page

Afdeling 33's HUSORDEN kan ses her (åbner i et nyt vindue)

Du kan klage, hvis en beboer ikke overholder husordenen. Klagen skal selvfølgelig være berettiget, men ser du ikke anden mulighed er der et bestemt forløb for sådan en sag – i alt 4 trin.

 

Du afleverer klagen til ejendomskontoret som sørger for at den kommer ind til  til Teamjura på AAB’s hovedkontor.  Hver gang får beboeren en påmindelse om at overholde husordenen. Fjerde gang du klager til Teamjura, så vil vurdere, om sagen kan holde i beboerklagenævnet. Her kan sagen få tre udfald: sagen afvises, beboeren bliver opsagt, eller beboeren får en betinget opsigelse, som får effekt, hvis beboeren stadig fortsætter med at overtræde husordenen.

 

Du står bedre, hvis I er flere sammen om klagen. Det er vanskeligt at få sagen prøvet i boligankenævnet som enlig klager.

 

En klagesag starter forfra, når du ikke har klaget i et halvt år, fx efter første gang.

 

Endelig skal du overveje, om du kan tale med personen, der overtræder husorden. En god snak kan måske løse problemet, og du undgår den besværlige klageprocedure.

 

Du kan læse mere om beboerklager på: http://www.kk.dk/artikel/beboerklagen%C3%A6vnet

KLIK HER for af hente klageblanket

bottom of page