top of page

INFORMATIONER

Overskrift til brug for

NYHEDSBREVENE

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Nyhedsbrev juni 2018 klik her

I bestyrelsen har vi besluttet at skrive dette kortfattede nyhedsbrev til jer, fordi der i øjeblikket sker en hel del i afdelingen. Det kan sammenfattes med to nøgleord: renovering og trivsel.

 

Renovering

Mange er jer bor nu en renoveret opgang og er glade for det løft det giver afdelingen. Som I siger, hjælper det på humøret. Men det bliver bedre. Hvis alt går efter planen, bliver de nye indgangsdøre til lejlighederne sat op i løbet af efteråret, døre som er indbrudssikre og brandsikre, og som holder kulden ude. Og når vi nu er ved opgangene, så lad være med at stille ting og sager i dem. Det handler ikke mindst om at undgå, at brande breder sig, og at gangbesværede skal komme uhindret frem.    

                             I bestyrelsen arbejder vi også på at stille forslag på et afdelingsmøde om en mini-helhedsplan. Det primære formål med den er, at vi får varmere lejligheder. Hvis I godkender planen, får I nye vinduer, som fjerner kuldebroerne ved vinduerne. Der bliver isoleret under vinduerne og sat nye radiatorer op. Herefter kan vi være helt sikre på ikke mere skal side og småfryse i halvkølige stuer i vintermånederne.

 

Trivsel

Et er de fysiske rammer, noget andet er de sociale. I bestyrelsen tænker vi meget på trivslen i afdelingen. Vi er i øjeblikket udfordret af nogle uromagere, som holder til i området fra Ridefogedvej og ned til Meny. Det giver utryghed blandt mange beboere. Derfor har vi besluttet at holde et trivselsmøde lørdag den 3. september om eftermiddagen, evt. med noget mad og socialt samvær om aftenen, hvor vi samtidig kan markere, at afdelingen lige er fyldt 75 år.

 

På visse punkter er der allerede gang i forskelige aktiviteter, som øger trivslen i afdelingen. Vores boligsociale projekt Puls har pustet nyt liv i klubberne. De gamle klubber – billardklubben, hyggeklubben og bankoklubben – kører stadig, men hertil kommer en række nye – madklubben for mænd, guitarklubben og dartklubben.

                             Det er også nogle aktive beboere i klubberne, som stillede forslag om et trivselsmøde på sidste afdelingsmøde, og som bestyrelsen nu arbejder på at få op at stå. Flere af de aktive fra klublivet vil ligeledes være primusmotorer i planlægningen af mødet i samarbejde med Puls. Puls’ medarbejdere har nogle ideer til, hvordan vi bedst får udbytte af trivselsmødet. De lytter til vores bekymringer og ønsker angående trivslen i afdelingen. På den baggrund tilrettelægger de en dag, hvor vi alle får mulighed for at fremlægge vores synspunkter og komme med forslag til, hvordan vi på ny får en afdeling, hvor alle føler sig trygge.

                             Snakken går allerede om løsningsforslag, og nogle bebeboer vil højest sandsynlig være fortaler for dem på trivselsmødet. Derfor får I nogle enkelte eksempler her, så I er forberedte, hvis I møder op til trivselsmødet.

Et forslag er at sætte hegn op ved et par vores egne veje ud mod Frederiksborgvej nede i området, hvor uromagere holder til. På tale er blandt andet Toldskrivervej. Tanken er, at det vil begrænse uromagernes handlemuligheder, så de mister interessen for området. Samtidig fortæller vi uromagerne, at vi ikke ønsker deres tilstedeværelse.

Et andet forslag er, at vi skal holde området åbnet og blive en del af kommunes plan om at løfte området og skabe en mere levende bydel. En af tankerne i områdeløftet er at gøre Frederiksborgvej mere attraktiv med bredere fortove og grønne bede og med flere forretninger, herunder også cafeer. Det tager længere tid at få på plads end at sætte et hegn op, men pointen i at holde område åbent er, at vi siger ja til, at vi vil være del af en bydel, hvor alle kan færdes trygt både her og andre steder i området.

De to forslag er to yderpunkter og andre bliver sikkert luftet. Hvis I selv går rundt og har nogle ideer til, hvad I synes, der skal ske i afdelingen, vil bestyrelsen opfordre jer til at komme til trivselsmødet.

 

Som I kan forstå, sker der en del i afdelingen i øjeblikket. Nu er I bedre orienteret, ligesom I ved, at bestyrelsen prøver at få alle til at tage ansvar og passe på afdelingen.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen            01-06-2016

Overskrift til brug for

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Klik her for at hente seneste opdaterede referat fra bestyrelsesmøde

 

Overskrift til brug for

REFERAT FRA BEBOERMØDER

Klik her for at hente seneste opdaterede referat fra beboermøde

 


 

BOLIGFORENING AAB
 

Afdeling 33, Tagensbo

Frederiksborgvej 94

DK 2400 København NV

Tel: +45 43 33 66 64
Fax: +45 43 33 66 61

 

Mail: bestyrelse@afdeling33.dk

bottom of page